NIE MASZ KONTA? ZAREJESTRUJ SIĘ
Newsy i plotki
Galerie
Suplementy
Zawody i relacje
MIEJSCA
Odżywianie i dietetyka
Trening
Zrozumieć CrossFit 2015-07-12 15:46

Jeśli interesujecie się tematyką CrossFit i regularnie odwiedzacie BOX w swojej oklicy zapewne najczęściej uzywane pojęcia nie mają dla Was żadnych tajemnic - dużo ludzi jednak "odbija" się od obecnych w sieci informacji, zwłaszcza planów treningowych nie rozumiejąc ani słowa z używanej nomenklatury.

Poniżej więc zarówno coś dla całkowitych żółtodziobów, jak i tych którzy pragną odświeżyć swoja wiedzę - Słownik CrossFit:

3R4T – 3 rounds for time – 3 rundy na czas

Ab mat – poduszka która podkładamy pod lędźwie przy wykonywaniu brzuszków

Air Squat – przysiad bez obciążenia

AMRAP - As Many Reps/Rounds as Possibile – tyle powtórzeń / rund, ile jesteś w stanie zrobić

Back extension - prostowanie tułowia na ławce rzymskiej

Back squat (BS) - przysiad ze sztangą na barkach (za głową)

Ball Slams – uderzenia piłką o ziemię z nad głowy całym ciałem

Bar – sztanga lub drążek

Bar Muscle up (BMU) – wsparcie ciągiem na drążku

Barbell – sztanga

Bench Press (BP) - wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej

Benchmark – jest to WOD sprawdzający Twoją sprawność. Z góry ustalone zestawy ćwiczeń, takie same na całym świecie. Benchmarki są nazywane od nazw huraganów (Fran, Barbara, Helen) oraz bohaterów wojennych (DT, Jake).

Box Jumps - wskoki na skrzynie (podwyższenie)

Bumper – obciążenie/talerze na sztangę odporne na rzucanie

Burpee – padnij powstań. Kucamy, wyrzucamy nogi do tyłu, wykonujemy pompkę, podciągamy obydwie nogi pod klatkę, wstajemy i odrywamy się od ziemi klaszcząc dłońmi nad głową.

Butterfly pullup – podciągnięcie z wykorzystaniem całego ciała, barki napięte, bez momentu zatrzymania

Chest to bar (C2B) - podciąganie na drążku z dotknięciem drążka klatką piersiową

Clean & Jerk – zarzut z podrzutem

Clean (CLN) - zarzut sztangi na przysiad

Deadlift (DL) - martwy ciąg

Dips - pompki na poręczach (pompki szwedzkie)

Double Unders (DU) - podwójne skoki na skakance

EMOM - every minute, on the minute (w każdą minutę określone zadanie , do końca minuty odpoczynek)

For Time - wykonanie zadania w jak najkrótszym czasie

Front squat (FS) - przysiad ze sztangą na klatce piersiowej

GHD – Glute Ham Developer – przyrząd do wykonywania brzuszków oraz wyprostów tułowia

Glute-Ham Sit-ups – brzuszki na maszynie GHD

Goblet squat – przysiad z obciążeniem trzymanym oburącz na wysokości mostka

Gymnastic – ćwiczenia gimnastyczne

Hand stand push up (HSPU) - pompki w staniu na rękach

Handstand - stanie na rękach

Handstand walk – chodzenie na rękach

Hang Clean - zarzut sztangi

Hang Snatch – rwanie sztangi

Hang squat (HSQ) (clean or snatch) - zarzut lub rwanie na przysiad, pozycja startowa - sztanga na wysokości kolan

Heat – każdy WOD wykonywany na zawodach może być podzielony na „Heat 1″, „Heat 2″ itd. Jest to podział na grupy zawodników podczas tego samego WOD. Jeśli na zajęciach mamy tylko 5 wioślarek, a chcemy zrobić WOD tylko z nimi, podzielimy 10 osobową grupę na „Heat 1″ i „Heat 2″.

Hip Extension – wyprosty do przodu na maszynie GHD, pracują całe biodra, którą są poza poduszkami

Jerk – podrzut sztangi nad głowę

Jump Rope - skakanka

K2E (KTE)- knees to elbows – kolana do łokci (na drążku)

KB swing (American) – Kettlebell swing – wymach KB trzymanego oburącz nad głowę

KB Swing (Russian) – wymach KB do wysokości splotu

Kettlebell (KB) - odważnik rosyjski, „czajnik”

Kipping pullup – podciągnięcie z wyrzuceniem nóg do przodu, zarzut na drążek i mimowolne opadnięcie

Knees to elbows (KTE; K2E) - przenoszenie kolan do łokci w zwisie na drążku

L-sit - wyprosty nóg do pozycji siedzącej w kształt litery L, dłonie na poręczach, ręce wyprostowane

Lunges - wykroki

Medicine Ball – piłka lekarska

Medicine Ball Clean - zarzut piłką lekarską

MetCon - Metabolic conditioning – ćwiczenia „cardio” (ćwiczenia wydolnościowe/metaboliczne)

Mobility – zwiększanie mobliności, ruchomości w stawach, rozciąganie, podstawowe techniki masażu, radzenia sobie z bólami i dolegliwościami.

Muscle ups (MU) - wspieranie ciągiem na kółkach gimnastycznych

NO Rep - błąd powtórzenia/ powtórzenie niezaliczone

OHS – Over Head Squat – przysiad ze sztangą trzymana nad głową

Over box – przeskoki przez skrzynie

Overhead squat (OHS) - przysiad ze sztangą nad głową (przysiad rwaniowy)

Parallel dip – pompka szwedzka na drążkach

Power Clean – zarzut bez przysiadu ( zarzut na ćwierćprzysiad / półprzysiad - na proste ręce)

Power snatch (PSN) - rwanie na ćwierćprzysiad / półprzysiad

Power Snath – rwanie bez przysiadu

Personal record (PR) - osobisty rekord

Prowler - sanie do przepychania z dokładanym obciążeniem

Pull-ups (PU) - podciąganie na drążku

Push Jerk – wyrzucenie sztangi nad głowę z wejściem pod sztangę

Push Press – wyciśnięcie sztangi nad głową z użyciem nóg

Push ups (PU) - pompki klasyczne

Pushpress - wyrzut sztangi nad głowę z mostka

Pushup HR – pushup hand release – pompka z oderwaniem rąk (kładziemy się klatką na ziemi i odrywamy ręce)

Rack – klatka do ćwiczeń

Rep - Repetition - powtórzenie

Rest - odpoczynek

Ring Dips - pompki na kółkach gimnastycznych

Rings – kółka gimnastyczne

Rope Climb (Rope Climbing) - wspinanie się po linie

Rope jump – skakanka

Row - wiosłowanie

Run - bieganie

Rx – pochodzi od łacińskiego słowa „recipere”, czyli „weź”, używanego w aptekarstwie. Czyli jest też skrótem od słowa „recepta”, czyli tego co mamy zalecone. I tak, w odniesieniu do WOD, „Rx” oznacza oryginalne obciążenie, zapisane w WOD, bez skalowania. Jeśli ktoś was zapyta, czy robiliście WOD „Rx”, będzie pytał o to, czy robiliście go z zalecanym obciążeniem, czy może je zmniejszyliście.

Rx'd - As prescribed - WOD według zaleceń (bez żadnego skalowania)

SDLHP – Sumo Deadlift High Pull -uniesienie sztangi/KB trzymanej wąsko do wysokości brody/mostka z ziemi w pozycji jak do martwego ciągu z nogami rozstawionymi szeroko. Łokcie powyżej dłoni.

Set – seria

Shoulder press / Push Press / Push Jerk - wyciskanie sztangi sprzed glowy w pozycji stojącej

Shoulder to overhead – sztanga ma się znaleźć nad głową dowolną techniką

Sit-ups - brzuszki

Skalowanie – dostosowywanie obciążenia, liczby powtórzeń, ćwiczeń do swojego poziomu. Zmniejszanie np. obciążenia w WOD, tak aby dać radę go wykonać bezpiecznie. Jeśli ktoś was pyta czy skalowaliście, to pyta czy zmniejszyliście obciążenie czy robiliście Rx.

Slam ball – piłka wypełniona piaskiem do uderzeń o ziemię

Snatch – rwanie sztangi

Squat Clean (SC) - zarzut na siad

Streching – rozciąganie

Strict pullup – podciągnięcie kulturystyczne

T2B (TTB) – toes to bar – palce do drążka

Tabata – zestaw dowolnych ćwiczeń wykonywanych w następującym schemacie: 8 rund: 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku.

TGU – Turkish get-up – tureckie wstawanie

Thruster - wyrzut sztangi z mostka nad głowę z przysiadem (przysiad - wyrzut)

Toes to bar (TTB; T2B) - przenoszenie stóp do drążka w zwisie na drążku

Turkish get-up (TGU) - tureckie wstawanie

Walking Lunges – wykroki z przejsciem do przodu („chodzone”)

Wall Climb – wychodzenie po ścianie nogami w podporze przodem do ziemi

Wall-ball – uderzenia piłką lekarską o ścianę na określoną wysokość z przysiadu

Weightlifting - podnoszenie ciężarów

WOD - Workout of the day – trening dnia

 

Słownik pojęć pochodzi ze strony Workout-Polska.