Amarok LTD szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach serwisu www.amaroknutrition.com oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.


Przetwarzanie danych osobowych użytkowników 

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w serwisie www.amaroknutrition.com zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usług: „Zakup”, „Twoje konto” oraz „Newsletter”. Regulaminy szczegółowe mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane  wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

 

Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest:

AMAROK NUTRITION LTD

134 Swarcliffe Avenue - Leeds,

LS14 5NH UK

 


Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników sklepu internetowego, w szczególności w ramach wykonywania usług: „Zakup”, „Twoje konto” i „Newsletter”, oraz komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.


Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Amarok LTD w ramach usługi „Twoje konto” (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość użytkownika, polegającej na podaniu hasła). Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej, równoznaczne z usunięciem Profilu, wymaga zaznaczenia opcji „Wyrejestruj się” w Opcjach konta. 

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek www.amaroknutrition.com dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.

 
Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników www.amaroknutrition.com osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. 

 

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.   

 

 

Odwiedziny

Aplikacje www.amaroknutrition.com zbierają w sposób automatyczny tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP), wykorzystywane dla celów administracji serwerami serwisu, a także do prowadzenia statystyk. 

Inne strony internetowe

W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w Internecie, na stronach sklepu www.amaroknutrition.com mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron zewnętrznych. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.


Gwarancje bezpieczeństwa

Administrator www.amaroknutrition.com gwarantuje należytą ochronę danych osobowych użytkowników, przechowywanych w sklepie internetowym. Stosowane zabezpieczenia - zgodne z wysokim standardem technologicznym oraz aktualnym ustawodawstwem dotyczącym ich ochrony - zapewniają pełne bezpieczeństwo wszystkich informacji dotyczących danych osobowych użytkowników www.amaroknutrition.com, historii ich aktywności na stronach serwisu oraz danych uzyskanych w drodze ankiet, formularzy oraz korespondencji elektronicznej.

ⓒ 2018 by AMAROK NUTRITION LTD.
Jedyne suplementy dedykowane zawodnikom CrossFit i dyscyplin siłowo - wytrzymałościowych